Inngående saldo

Hvordan bokføre inngående saldo?

Et regnskapsår bygger på kontinuitet fra forrige regnskapsår. Regnskapets balansetall fra fjoråret skal være lik inngående saldo i årets regnskap.

Hva er EHF-faktura?

Hva er EHF-faktura?

Elektronisk handelsformat (EHF) er et dataformat for elektronisk utveksling av handelsdokumenter i Norge.