Inngående saldo

Et regnskapsår bygger på kontinuitet fra forrige regnskapsår. Regnskapets balansetall fra fjoråret skal være lik inngående saldo i årets regnskap.

Hender taster på laptop

Hva er EHF-faktura?

Elektronisk handelsformat (EHF) er et dataformat for elektronisk utveksling av handelsdokumenter i Norge.