Fagblogg

Hvordan bokføre inngående saldo?

Et regnskapsår bygger på kontinuitet fra forrige regnskapsår. Regnskapets balansetall fra fjoråret skal være lik inngående saldo i årets regnskap.
Inngående saldo

(1) Først må fjoråret avsluttes riktig

Dersom regnskapet for fjoråret har vært ferdigstilt på rett måte, så skal balansetallene i det endelige regnskapet gå i null. Det vil si at summen av alle eiendeler skal være lik summen av gjeld og egenkapital. Sagt på en annen måte så skal summen av alle 1xxx og 2xxx-kontoene være null når man er ferdig.

Når man gjør et regnskap for et år ferdig, så skal resultat disponeres. Om man har benyttet årsoppgjørsprogram, for eksempel gjennom en ekstern revisor eller regnskapsfører, så skal man få tilsendt sluttposteringer. Disse posteringene skal bokføres inn i regnskapsprogrammet. Først når dette er gjort, så skal balansen gå i null. Les hvordan du sluttposterer og årsavslutter her.


(2) Justering av inngående saldo

I Matrix regnskapsprogram er det alltid slik at inngående saldo et år blir overført fra fjoråret. Men det er likevel mulig å manuelt endre inngående saldo hvis det er behov for det. Et vanlig scenario er at fjorårsregnskapet faktisk ikke gikk i balanse da det ble sendt inn. Normalt skyldes det at resultatet ikke er disponert, som det heter. Da kan differansen på inngående saldo justeres på konto «2050 Annen egenkapital», eventuelt en annen konto på 20xx. Dette kan kreve regnskapsfaglig forståelse, og det av sånne årsaker Matrix systemer tilbyr regnskapshjelp. Bruk et kvarter sammen med vår regnskapsfører, så har du fått løst dette problemet, tror vi. Les mer om Matrix regnskapshjelp her.

Når du starter opp med Matrix regnskap den 1. januar, og tidligere har brukt et annet regnskapssystem, så må alle saldoer legges inn manuelt. Om du har mange kunder og leverandører, så kan du starte med å importere kunder og leverandører.

Menyvalget for å registrere og endre inngående saldo finner du i Matrix regnskap under Vedlikehold | Inngående saldo. Der kan du skrive direkte inn de beløpene som skal benyttes. Kreditposter skrives med minustegn. Opprett kontoer om det trengs. Reskontroposter på kunder og levandører registreres ved å klikke på konto 1500 eller 2400, deretter velge rett reskontro, og til slutt registrerer du hver åpen post for seg. Vi anbefaler å være nøye med denne registreringen, fordi åpne poster som er rotete kan gi enormt mye tid.

Mange benytter regnskapshjelp fra Matrix systemer for å få lagt inn inngående saldo effektivt og korrekt, så det kan du gjerne også gjøre.


(3) Inngående saldo gjøres ofte i to stepp

Når man ønsker å starte med regnskap 1. januar, så er som regel ikke det endelige regnskapet fra fjoråret helt ferdig. Da har man kun en foreløpig saldobalanse å kunne legge inn. Men det er helt OK! Du kan legge inn og justere inngående saldo gjennom hele året. Det gjelder altså å legge inn «de fleste saldoene» tidlig, og så kan du endre inngående saldo når fjorårets årsregnskap foreligger. Bare sørg for at du ikke glemmer å sjekke at inngående saldo for det nye året faktisk stemmer med utgående saldo fra året før!


(4) Saldoer på kontoene for merverdiavgift

Når man skriver ut merverdiavgiftsoppgavene i Matrix regnskap, så flyttes saldoene over fra konto 2700 og 2710 over til konto 2740 (oppgjørskontoen for merverdiavgift). Vi ser stadig brukere som glemmer å skrive ut mva-oppgaven for 6. termin, eller som glemmer å skrive ut en korrigert mva-oppgave. Dermed står beløpene igjen på konto 2700 eller 2710. Det er også mulig at brukeren har hatt en dårlig praksis og bokført noe direkte på konto 2700 eller 2710. Dette blir ikke håndtert på noen måte av systemet. Om du har benyttet annet regnskapssystem tidligere år, så kan det være andre prinsipper som ligger til grunn for bokføringen av mva-oppgavene. Generelt anbefaler vi å la inngående saldoer stå slik det stod fra forrige regnskapsår, og så kan heller endringer bokføres på det nye regnskapsåret, for eksempel med debet 2700 / kredit 2740. Men igjen, her trenger du litt Matrix regnskapshjelp om du ikke får til dette selv.

Del dette innlegget

Andre leste også...