Fagblogg

Hvordan bokfører jeg skatteoppgjøret?

Jeg fører regnskapet for et aksjeselskap. Hvordan bokfører jeg restskatt eller tilbakebetaling av skatt?
Bokføring av skatteoppgjør

Svaret avhenger av hvordan skattekostnaden ble bokført i regnskapet året før. Hvis skattekostnaden ble ført «etter boka», så står den skyldige skatten på konto 2500 med kreditbeløp. Forskuddsskatten for selskapet skal etter boka føres på debet 2540 ved utbetaling. Skatteoppgjøret kan også inneholde en rentekostnad hvis det blir restskatt, eller en renteinntekt hvis du får penger tilbake. En eventuell rentekostnad er ikke skattemessig fradragsberettiget, og tilsvarende er en renteinntekt ikke skattepliktig.

Skatteoppgjøret skal da bokføres slik:

  • Skyldig restskatt: kredit 2510 (betalbar skatt utlignet)
  • Til gode restskatt: debet 2510 (betalbar skatt utlignet)
  • Utlignet skatt: debet 2500 (betalbar skatt, ikke utlignet)
  • Rentekostnad: debet 8140 (rentekostnad ikke fradragsberettiget)
  • Renteinntekt: kredit 8040 (renteinntekt ikke fradragsberettiget)
  • Betalt forskuddsskatt: debet 2540 (forskuddsskatt)

Når du så bokfører betalingen av restskatten, så føres dette debet 2510 og kredit 1920 (eller annen bankkonto)

Matrix tilbyr regnskapshjelp

Er du forsatt usikker på hvordan du skal bokføre skatteoppgjøret? Er du kunde hos Matrix kan du når som helst be om hjelp fra regnskapsfører. Trykk her for å lese mer om tjenesten «regnskapshjelp».

Del dette innlegget

Andre leste også...