Bokføring av skatteoppgjøret

Lurer du på hvordan du skal bokføre skatteoppgjøret?

Svaret avhenger av hvordan skattekostnaden ble bokført i regnskapet året før. Hvis skattekostnaden ble ført «etter boka», så står den skyldige skatten på konto 2500 med kreditbeløp. Forskuddsskatten for selskapet skal etter boka føres på debet 2540 ved utbetaling. Skatteoppgjøret kan også inneholde en rentekostnad hvis det blir restskatt, eller en renteinntekt hvis du får penger tilbake. En eventuell rentekostnad er ikke skattemessig fradragsberettiget, og tilsvarende er en renteinntekt ikke skattepliktig.

Skatteoppgjøret skal da bokføres slik:

  • Skyldig restskatt: kredit 2510 (betalbar skatt utlignet)
  • Til gode restskatt: debet 2510 (betalbar skatt utlignet)
  • Utlignet skatt: debet 2500 (betalbar skatt, ikke utlignet)
  • Rentekostnad: debet 8140 (rentekostnad ikke fradragsberettiget)
  • Renteinntekt: kredit 8040 (renteinntekt ikke fradragsberettiget)
  • Betalt forskuddsskatt: debet 2540 (forskuddsskatt)

Når du så bokfører betalingen av restskatten, så føres dette debet 2510 og kredit 1920 (eller annen bankkonto)

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Inngående saldo

Et regnskapsår bygger på kontinuitet fra forrige regnskapsår. Regnskapets balansetall fra fjoråret skal være lik inngående saldo i årets regnskap.

Hender taster på laptop

Hva er EHF-faktura?

Elektronisk handelsformat (EHF) er et dataformat for elektronisk utveksling av handelsdokumenter i Norge.