Fagblogg

Bokføre bilag før mva-registering

I denne artikkelen forteller vi deg hvordan du kan bokføre bilag før du registrerer merverdiavgiften.


(1) Mva på utgående fakturaer før mva-grensen?

For å ta det siste spørsmålet først. Mva-loven sier at man ikke har rett til å legge til merverdiavgift før man er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Likevel er det ofte praktiske grunner til å gjøre det hvis du er sikker på å passere mva-grensen. Hvis du beregner merverdiavgiften fra første utgående faktura er det bare å kjøre fullt fradrag også fra første krone. Vi vet at det mange beregner mva allerede fra første utgående faktura, eller om du vil «første slag på kasseapparat». Dette er faktisk det samme rådet vi har fått fra rådgivere i Skatteetaten.

Det kan likevel være penger spart ved å ikke beregne merverdiavgift fra første krone, fordi du kan øke prisen til kunder som ikke har fradragsrett med beløp som tilsvarer momsen. Dermed sitter du i realiteten igjen med momspengene.


(2) Bokføre kostnader med eller uten mva-fradrag?

Hvis du er sikker på at du kommer til å passere mva-grensen i løpet av de kommende 12 måneder, så bør du bokføre kostnadene som gjelder den avgiftspliktige virksomheten med mva-fradrag. Det kan være kostnader til kjøp av utstyr, reklame, kontor osv. Kostnader som blir forbrukt før du passerer mva-grensen har du ikke rett på fradrag for. Normalt vil dette gjelde den andelen av varekjøp som er solgt, samt driftskostnader som er påløpt i perioden før mva-registreringen. Hvis det tar kort tid fra du starter virksomheten til du blir mva-registrert, så er dette gjerne få eller ingen driftskostnader.

I mange tilfeller har man ikke full kontroll på hvilke varer som selges før eller etter mva-grensen. Da bør du i utgangspunktet bokføre alle varekjøp med mva-kode 1, og deretter gjøre en tilbakeføring den andelen du synes virker rimelig.

Hvis du har lagt til merverdiavgift på utgående fakturaer allerede fra første krone, så kan du også bokføre alle kostnader med fullt fradrag, uten å trenge å tenke på det som står skrevet over.

Dersom du er i tvil om du kommer til å passere mva-grensen innen 12 måneder, så vil vi anbefale deg å bokføre alle kostnader med mva-kode 0 (ingen fradrag). Om du likevel passerer mva-grensen, så kan du gå gjennom bokførte kostnader og føre den inngående merverdiavgiften med debet 2750 og kredit på hver av de opprinnelige kostnadskontoene.

Dersom du bruker Matrix og ikke avslutter regnskapsperiodene, skriver ut mva-oppgave eller posteringsjournal, så kan du senere gå tilbake og korrigere bokførte bilag. Dermed slipper du å bokføre slik som er forklart i forrige avsnitt.


(3) Forhåndsregistrering

Skattedirektoratet har åpnet for at du kan momsregistrere din virksomhet allerede ved etableringen. Du må da kunne dokumentere at du kommer til å passere grensen i løpet av tre uker. Legg ved kopi av avtale med kunder eller annet relevant.


(4) Innsending av de første momsoppgavene

Det er perioden hvor du passerer mva-grensen som er virksomhetens første ordinære mva-termin. Det er inngående og utgående merverdiavgift for denne perioden som skal innberettes på den ordinære mva-oppgaven. Inngående og eventuelt utgående moms fra tiden før mva-grensen, skal du innberette som en egen tilleggsoppgave på den samme terminen som virksomehetens første ordinære mva-termin. Tilleggsoppgaven må tekstes med f.eks. “mva av pådratte kostnader i tidsrommet xxx til oppstart av avgiftspliktig virksomhet”.

Del dette innlegget

Andre leste også...