Fagblogg

Er det vanskelig å føre regnskapet selv?

Selv om regnskapsføring er et eget fagfelt, er det du som er tettest på din virksomhet. Det kan derfor være smart å vurdere om du kan og bør føre regnskapet selv.
Er det vanskelig å føre regnskapet selv?

(1) Er det lov å føre regnskap selv?

Ja, det er fullt lovlig å føre sitt eget, eller andres regnskap, selv om du ikke har formell utdannelse, eller autorisasjon som regnskapsfører. Det er likevel sånn at du kun kan føre regnskapet for din egen virksomhet, eller en bedrift hvor selv er ansatt. Som autorisert regnskapsfører kan man derimot påta seg regnskapsføreroppdrag i næring for andre.


(2) Hva er fordelene med å føre regnskapet selv?

Når du fører regnskapet selv, får du økt innsikt i økonomistyringen til din virksomhet. Med andre ord får du et bredere beslutningsgrunnlag. Regnskapshonoraret, som du ellers ville brukt på regnskapsfører, kan du selvsagt også stryke fra budsjettet. Du kan derfor spare betydelige summer ved å føre regnskapet selv.


(3) Er det vanskelig å føre regnskapet selv?

Folk spør meg ofte om de vil klare å føre regnskapet selv. De fleste vil med litt hjelp og tålmodighet fint klare å føre regnskapet selv. Jeg svarer allikevel gjerne at du må gå i deg selv og kunne svare «ja» på disse to spørsmålene:

  • Kan og vil jeg sette av et par timer en gang iblant til å konsentrere meg om det?
  • Klarer jeg å jobbe planmessig og strukturert ved en datamaskin?

Ved siden av å tilby teknisk brukerstøtte, alle ukedager, kan de som benytter Matrix regnskapsprogram når som helst booke tid med autorisert regnskapsfører direkte i kalenderen. På den måten har du alltid en ekspert noen tastetrykk unna som kan hjelpe deg hvis du skulle få behov for det. Du kan lese mer om tjenesten her: regnskapshjelp.


(4) Hva består regnskapsføringen av?

Regnskapsføring er underlagt lover og regler. Du bør derfor først gjøre deg kjent med hva som er gjeldene for din virksomhet. Er virksomheten skattepliktig, så må du for eksempel forholde deg til skatteloven. Hvis tjenestene er merverdiavgiftspliktige må du forholde deg til MVA-loven. Har du ansatte må du videre forholde deg til innretningene i skattebetalingsloven, ferieloven, arbeidsmiljøloven osv. Jeg anbefaler deg å lese deg opp på, og eventuelt snakke med en erfaren regnskapsfører for å avklare hva som er kravene for nettopp din virksomhet.

Ønsker du at jeg skal hjelpe deg med å vurdere behovet til din bedrift kan du enkelt booke 15-30 minutter i kalenderen, så ringer jeg deg på avtalt tidspunkt: timebestilling


(5) Hvor ofte må regnskapet føres?

Regnskapet bør generelt sett føres ofte. Jeg anbefaler alltid å føre innbetalinger fortløpende, slik at du til enhver tid har oversikt over ubetalte kundefordringer. Kostnadene kan du derimot føre sjeldnere. Månedlig er nok en god plan for de fleste. Normal mva-innsendingsperiode er hver annen måned, så det vil være et minimum for de fleste. 


(6) Fast struktur

Det gjelder å finne en struktur som fungerer for din virksomhet. Jeg anbefaler å lære seg å definere bilagene etter deres bilagsart, og deretter forsøker å innarbeide faste prosedyrer for hvordan dette skal behandles i regnskapet. Med bilagsart mener man for eksempel utgående faktura, inngående faktura, utbetaling til leverandør, innbetaling fra kunde, privatuttak, kontantomsetning og så videre.


(7) Lage gode interne rutiner

Har du bankterminal, Vipps, kontanter og fakturering? Sørg for at alle pengene går inn på din bedriftskonto. Se til at du følger «lov om krav til kassasystem» hvis du selger kontant.

Alle virksomheter bør ha en egen bankkonto for virksomheten hvor alle inntekter og alle kostnader går. Det anbefales bankkort på kontoen, og at du kun benytter dette til firmakjøp. Et annet tips er å ta bilde av kvitteringen hver gang du har handlet, så er du sikker på at du har dokumentasjon hvis du skulle kontantkvitteringen (noe som gjør at du taper både skatte- og merverdiavgiftsfradrag).

Du kan også vurdere å innføre prosjektregnskap og timeregistrering for å økte inntekter og redusere kostnader.


(8) La en autorisert regnskapsfører se gjennom regnskapet

Selv om du med tiden lærer deg rutinene for regnskapsføringen, så anbefaler jeg deg å la en erfaren autorisert regnskapsfører se gjennom ditt regnskap minst en gang årlig. Det vil gjøre deg trygg på at regnskapet du har bokført holder den kvaliteten som kreves.

Les mer om tjenesten regnskapshjelp på matrix.no

Del dette innlegget

Andre leste også...