Fakturaprogram

Matrix Fakturaprogram

Fakturaprogram fra Matrix er befriende enkelt å bruke. Se priser nedenfor.

 

Skriv fakturaer, kreditnotaer, kontantnotaer, tilbud, ordrebekreftelse, purringer og mer. Fakturaer kan skrives på norsk og engelsk, i alle valutaer, og det er enkelt å sende på e-post. Du kan sende elektroniske fakturaer (EHF-faktura) fra Matrix Fakturaprogram.

Nøkkelfunksjoner

Avtalevilkår og tekniske data finner du her.

Start nå – gå til bestilling

 

 

Vanlige spørsmål

Kan vi bruke Matrix Fakturaprogram til medlemsfakturering?

Ja, det fungerer veldig godt. Du kan bruke Matrix Fakturaprogram som medlemskartotek, og ved å legge de enkelte medlemmene i riktige medlemsgrupper, så er det svært enkelt å fakturere hele grupper av gangen. Det betyr at å fakturere en hel medlemsgruppe er like få tastetrykk som å skrive en enkelt faktura.

 

Kan jeg velge om jeg vil sende faktura på e-post, EHF og skriver?

Ja, du kan i hvert enkelt tilfelle velge hvordan du ønsker å sende fakturaen. Og du kan velge å sette standard for hver enkelt kunde.

 

Hva er EHF-faktura, og hva kreves for å sende det?

EHF-faktura er en måte å sende fakturaer direkte fra Matrix, via våre servere, og deretter til fakturamottakers regnskaps- eller betalingssystem. Løsningen fungerer mellom selskaper, hvorav mottakeren må være registrert i Elma-registeret. Det kreves ikke noe annet av deg enn at du har lagt inn organisasjonsnummeret til kunden i Matrix.

 

Kan jeg skrive faktura på engelsk i Matrix Fakturaprogram?

Ja, det går fint. Som standard lages fakturaer til norske kunder på norsk, og kunder med utenlandsk adresse skrives ut på engelsk. Dette kan du overstyre i hvert enkelt tilfelle, om du ønsker det.

 

Kan jeg skrive tilbud i Matrix Fakturaprogram?

Ja, akkurat på samme måte som å skrive faktura, så kan du skrive tilbud, pakksedler, proforma faktura og øvrige salgsrelaterte dokumenter.

 

 

Hvordan fungerer varelagersystemet i Matrix fakturaprogram?

Via Matrix fakturaprogram kan du holde full kontroll på varelageret ditt. Bestill varer fra leverandørene, og oppdater lagerbeholdningene med varemottak, og varelageret reduseres etter hvert som du selger varer.

 

Får jeg hjelp fra support hvis jeg lurer på noe?

Teknisk support er inkludert i månedsavgiften. Det betyr at du kan ringe oss innenfor åpningstiden og spørre oss om det du til en hver tid lurer på. Om du trenger hjelp, så kan vi gjerne fjernstyre din datamaskin. Vi er tilgjengelige på e-post, telefon og chat.

 

 

Jeg driver nettbutikk og må legge ved angrerettskjema. Finner man det i Matrix?

Ja, høyreklikk i fakturabildet og velg «Legg til angrerettskjema (PDF)», så fyller Matrix Fakturaprogram ut angrerettskjemaet for deg.

 

 

Jeg ønsker å legge inn logo i Matrix Fakturaprogram. Går det fint?

Ja. Og om du trenger hjelp til å tilpasse en eksisterende logo for fakturaer, så gjør vi det kostnadsfritt for deg.

 

 

Hvis jeg bestiller programmet og ikke er fornøyd, må jeg da betale for det?

Du har tretti dagers full angrerett på kjøpet av Matrix Fakturaprogram. Det innebærer at du innen tretti dager kan sende oss en oppsigelse, og du vil da slippe å betale noe som helst. Men vi tror du kommer til å bli veldig glad i Matrix!

 

 

Jeg vil ha et timebestillingssystem – har dere det?

Matrix online timebestilling er et elegant timebestillingssystem, hvor dine kunder selv kan bestille ledige timer. Dette fungerer for massører, leger, tannleger, bilverksteder, dekkskift, rådgivningstjenester osv. Les mer om Matrix online timebestilling (LINK TIL matrix.no/timebestilling).

 

 

Fungerer Matrix Fakturaprogram godt sammen med regnskap?

Matrix Fakturaprogram er fullintegrert med Matrix Regnskapsprogram. Men du kan også eksportere fakturajournaler til en lang rekke andre regnskapssystemer.

 

 

Hva er faktura?

Faktura er et dokument som stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Faktura skrives normalt i et fakturaprogram. Fakturaen utstedes av selgeren, og kjøperen får i oppdrag å betale denne, og den er en dokumentasjon av kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens tilgodehavende.

Innhold i en faktura

 

Skatteetatens krav til faktura og fakturaprogram:

 • Hver faktura må være utstyrt med et unikt fakturanummer som selger ikke kan styre (krever bruk av ferdigprogrammert dataprogram eller ferdigtrykte blanketter).
 • Faktura skal bokføres ved utsendelsen, senest en måned etter salget.
 • Hvis det er nødvendig å korrigere et salgsdokument etter avsendelsen skal man utstede en kreditfaktura.
 • Feil utfylte salgsdokument oppbevares, men merkes «makulert» eller «utgår» slik at nummerserien for salgsdokumentene er intakt og man ser hvilke salgsdokument som ikke skal regnskapsføres.
 • Hver faktura må ha selgers organisasjonsnummer. Hvis selger er registrert i merverdiavgiftsmantallet skal det påføres bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret
 • Faktura skal ellers inneholde følgende om transaksjonen
 • Dato for utstedelse.
 • Angivelse av partene; selger (navn, adresse og organisasjonsnummer) og kjøper.
 • Ytelsens art og omfang; varer og tjenester fakturaen omfatter.
 • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen.
 • Pris; Beløp kunden skal betale
 • Forfallsdato for betaling.
 • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.

En faktura bør inneholde:

 • Størrelse på evt. purregebyr
 • Størrelse på evt. rentesats hvis forfallsdato ikke overholdes
 • Selgers bankkontonummer, eventuelt andre måter selger kan motta betalingen
 • Selgers fulle kontaktinformasjon (telefon, telefaks, e-post og så videre)

 

 

Hva sier bokføringsloven om faktura?

Matrix Fakturaprogram er tilpasset bokføringslovens krav.

 

Forskrift til bokføringsloven

Kapittel 5. Dokumentasjon av bokførte opplysningerDelkapittel 5-1. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester

 1. Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

 

5-1-1.Salgsdokumentets innhold

Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

 

 1. Nummer og dokumentasjonsdato,
 2. angivelse av partene,
 3. ytelsens art og omfang,
 4. tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
 5. vederlag og betalingsforfall, og
 6. eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
 7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet eller tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».

 

Dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av dokumentet med mindre annet følger av denne forskrift.

 1. Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014, 20 des 2013 nr. 1661 (i kraft 1 jan 2014).

 

5-1-1a.Språk i salgsdokument

Salgsdokumentet skal utstedes på et språk som nevnt i bokføringsloven § 12. Bokføringspliktige med filialer i utlandet kan likevel utstede filialens salgsdokument på det lokale språket.

 1. Tilføyd ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.

 

5-1-2.Angivelse av partene

Angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst inneholde kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Ved salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7 skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis. Dersom kjøper er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.

Angivelse av selger, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst omfatte selgers navn og organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant etter merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd, skal også representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet. Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet «Foretaksregisteret» fremgå av salgsdokumentet, jf. foretaksregisterloven § 10-2. Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling, skal dette framgå av salgsdokumentet.

 1. Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 7 sep 2012 nr. 865, 17 sep 2012 nr. 880, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865(i kraft 1 jan 2015).

 

5-1-3.Nummerering og datering av salgsdokument

Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.

Bokføringspliktige som nevnt i § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret.

Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av dokumentasjon for uttak.

Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato.

Plikten til nummerering av salgsdokument, jf. § 5-1-1 nr. 1, gjelder ikke konkursbo som nevnt i § 1-1.

 1. Endret ved forskrifter 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007), 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014).

 

5-1-4.Leveringstidspunkt

Plikten til å angi leveringsdato på salgsdokumentet, jf. § 5-1-1 nr. 4, gjelder ikke når varen ekspederes gjennom speditør, ved postordre og lignende og salgsdokumentet følger forsendelsen.

 

5-1-5.Spesifikasjon av avgiftspliktig og avgiftsfritt salg mv.

Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7, samt salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

 1. Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.

 

5-1-6.Formidling

Den som formidler varer og tjenester, kan utferdige salgsdokument for flere leverandører i ett salgsdokument. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument og det totale vederlaget for den enkelte leverandør kan unnlates spesifisert.

 1. Endret ved forskrift 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007).

 

5-1-6a.Løpende ytelser

Salg av ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp per periode, i henhold til skriftlig inngått avtale, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon og avtale. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller angi en referanse til avtalen. Avtalen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 5-1-1.

 1. Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

 

5-1-6b.Medlemskontingenter

Ikke avgiftspliktig medlemskontingent i ideelle organisasjoner som regnskapsmessig anses opptjent på betalingstidspunktet, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller inneholde opplysninger som nevnt i § 5-1-1 nr. 2 til 5.

 1. Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

 

5-1-7.Spesifikasjon ved salg av beltemotorsykkel

Ved salg av beltemotorsykkel som nevnt i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd, skal beltemotorsykkelens kjennemerke angis i salgsdokumentet. Det samme gjelder ved salg av tjenester til vedlikehold, reparasjon, påkostning og ombygging av slike samt omsetning av varer ved utføring av slike tjenester.

 1. Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.

5-1-8.Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra § 5-1-1.

Start nå – gå til bestilling