Samarbeid med regnskapsfører

Er du usikker på hvordan et godt regnskap skal føres?
Hos oss booker du, ved behov, helt enkelt tid med regnskapsfører direkte i kalenderen.
Sammen løser dere regnskapsbehovene til din bedrift.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Erfaring

Kvalitetssikring

Sammen sørger vi for at alle relevante opplysninger tas inn i regnskapet slik at det blir både riktig og fullstendig.

Prisliste regnskapsprogram

Gode råd om din bedrift

Gode råd er ikke alltid dyre. Vi hjelper deg å ta de rette beslutningene sånn at du kan øke overskuddet.

Trygghet med regnskapshjelp

Trygghet

Vi legger all vår erfaring inn i arbeidet og tilfører regnskapet den faglige kvaliteten som skal til for at du kan sove godt om natten.

Årsoppgjør

Innsendelse av årsoppgjøret

Mange bedrifter må sende inn skattemelding for inntekts- og formuesskatt. Vi hjelper deg med å legge inn tallene og sende inn årsoppgjøret.

Årsoppgjør i regnskapsprogram

Årsoppgjør for aksjeselskap og andre selskapsformer

Aksjeselskaper har både årsregnskaps- og selvangivelsesplikt. Vi hjelper deg å få saldobalansen klar til å kunne sendes inn via årsoppgjørssystem.

Automatisk bankavstemming i regnskapsprogram

Avstemming og periodisering

Regnskapet skal vise inntektene og kostnadene som gjelder for den aktuelle perioden. Vi viser deg hvordan.

Hensiktsmessige tilpasninger

Hensiktsmessige tilpasninger

Vi hjelper deg med et oppsett av Matrix programvare som er tilpasset din bedrift.

Opplæring og innføring

Vi lærer deg om merverdiavgift, skatt, lønnsarbeid og alt som hører regnskapsføringen til. Neste gang klarer du det selv.

Utvid regnskapsprogram etter behov

Dine behov

Vi er opptatt av at du skal få enkel og effektiv hjelp som dekker din bedrifts regnskapsbehov. 

Trenger du råd og hjelp?

Vår supportavdeling hjelper deg