Mva-satsen er endret, hva må jeg passe på?

Når en merverdiavgiftssats øker eller reduseres så vil det føre til at du må være bevisst både på fakturering, kassehåndtering og bokføringen av kostnader i regnskapet.

Hvordan bokføre inngående saldo?

Inngående saldo

Et regnskapsår bygger på kontinuitet fra forrige regnskapsår. Regnskapets balansetall fra fjoråret skal være lik inngående saldo i årets regnskap.