Er det vanskelig å føre regnskapet selv?

Er det vanskelig å føre regnskapet selv?

Selv om regnskapsføring er et eget fagfelt, er det du som er tettest på din virksomhet. Det kan derfor være smart å vurdere om du kan og bør føre regnskapet selv.