Hva er EHF-faktura?

Hva er EHF-faktura?

Elektronisk handelsformat (EHF) er et dataformat for elektronisk utveksling av handelsdokumenter i Norge.