Priskalkulator

Her kan du beregne pris for Matrix lønnssystem

Skriv inn antall firmaer :

Skriv inn totalt antall ansatte :

Velg tilleggsmoduler :
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Ferie og fravær
Regnskapskontor