Innhenting av brukerdata

Etter installasjon og med jevnlige mellomrom sendes informasjon om din programinstallasjon til våre servere.

Informasjonsoverføringen skjer kryptert.

Formålet med denne informasjonsinnhentingen av grunnlagsdata er:

  1. Å gi hver enkelt bruker en mer presis og effektiv support.

  2. Gjør det mulig å analysere bruksmønster i programvaren, slik at vi kan prioritere programutvikling innen funksjoner som brukes mest.

  3. Analyser på programnivå for mulige brudd på lisensavtalen.


Følgende informasjon blir sendt til Matrix

  • Lisensnummer og lisensnavn

  • operativsystem og versjonsnummer av program

  • filsti til program- og klientmappe, samt navn for den klienten du starter

  • hvilke moduler du har registrert

  • total filstørrelse på datamappene

  • antall ehf-klipp som gjenstår

  • øvrige valgte innstillinger og data som vi ser formålstjenlig å innhente.


Vi respekterer personvernet og følger GDPR-reglene. Ingen personlige data vil bli samlet inn eller lagret, ut over det som tilfeldigvis ligger i selve filstiene eller navn på mapper og lignende.

Dataene vil forbli lagret på Matrix sin server så lenge det anses formålstjenlig, normalt sett maksimalt ett års tid.

Ved programinstallasjon godkjenner man lisensavtalen, og dermed også bestemmelsene om overføring av data som nevnt over fra programvaren til Matrix systemer AS.

September 2019