Lisensavtale for Matrix prøveversjon

Ved å installere programvare fra Matrix systemer AS godtar brukeren alle de vilkår og betingelser som er beskrevet under.

LISENS: Demoversjoner av Matrix programvare er gratis, helt uforpliktende og kan benyttes i 30 dager. Etter denne tid kan demoversjoner, hvis ønskelig, omgjøres til fullversjoner ved at det etableres et ordinært abonnement via matrix.no. Bruker behøver selv ikke si opp demo-versjonen etter endt prøveperiode. 

RESTRIKSJONER: Programvaren skal bare installeres på én – 1 – datamaskin. I et nettverk kan det kan lages snarveier til programvaren fra andre datamaskiner, men den skal ikke brukes samtidig fra forskjellige datamaskiner med mindre det er kjøpt rettigheter for flerbruk. Brukeren kan utelukkende kopiere programvaren for sikkerhetsformål. Brukeren har ikke rett til å videreformidle deler av programvaren, og brukeren skal sørge for at programvaren ikke gjøres tilgjengelig for andre.

EIERSKAP: Matrix Systemer AS eier alle rettigheter til programvaren. Matrix Systemer AS gir brukeren bare tillatelse til å bruke programvaren i henhold til vilkårene i denne avtalen. Denne programvaren er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og kan kun brukes av den som programmet er lisensiert til. Kopiering og distribusjon av program eller dokumentasjon i enhver form er ulovlig og kan bli erstatningsmessig og strafferettslig forfulgt.

GYLDIGHET: Retten til å bruke programvaren gjelder kun når denne avtalen overholdes.

KUNDEGARANTI: Programvaren leveres «som den er», og Matrix Systemer AS fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av programvaren.

OVERFØRING AV BRUKERDATA: Brukeren godkjenner ved aksept av denne avtalen at programvaren sender brukerdata fra programinstallasjonen til Matrix systemer AS i henhold til betingelsene her: Innhenting av brukerdata.

SUPPORT OG FJERNHJELP: Ved supporthenvendelser kan det skje overføring av data fra brukeren til supportmedarbeideren i Matrix systemer. Dataene kan under supportoppdraget bli liggende på supportmedarbeiderens datamaskin eller på Matrix sine servere. Når supportoppdraget er fullført, skal Matrix systemer tilstrebe å slette alle data.
Supporthenvendelser sendt via nettsidene eller e-post kan bli liggende etter fullført arbeid. Brukeren kan be om at data fra supporthenvendelser skal slettes tidligere enn vår standard policy.

ANSVARSBEGRENSNING: Matrix Systemer AS eller våre leverandører vil ikke i noen tilfelle eller noen omstendighet være ansvarlig for økonomiske tap eller kostnader av noe slag.

TVISTESAKER: Avtaleforholdets rette verneting er Sandefjord.

VESENTLIGE AVTALEBRUDD: Dersom brukeren vesentlig har misligholdt denne avtale, så har Matrix Systemer AS rett til å få dekket alle sine tap og kostnader som følge av dette, herunder estimerte fremtidige inntektstap.

Lisensavtale for Matrix prøveversjon

Ved å installere programvare fra Matrix systemer AS godtar brukeren alle de vilkår og betingelser som er beskrevet under.

LISENS: Demoversjoner av Matrix programvare er gratis, helt uforpliktende og kan benyttes i 30 dager. Etter denne tid kan demoversjoner, hvis ønskelig, omgjøres til fullversjoner ved at det etableres et ordinært abonnement via matrix.no. Bruker behøver selv ikke si opp demo-versjonen etter endt prøveperiode. 

RESTRIKSJONER: Programvaren skal bare installeres på én – 1 – datamaskin. I et nettverk kan det kan lages snarveier til programvaren fra andre datamaskiner, men den skal ikke brukes samtidig fra forskjellige datamaskiner med mindre det er kjøpt rettigheter for flerbruk. Brukeren kan utelukkende kopiere programvaren for sikkerhetsformål. Brukeren har ikke rett til å videreformidle deler av programvaren, og brukeren skal sørge for at programvaren ikke gjøres tilgjengelig for andre.

EIERSKAP: Matrix Systemer AS eier alle rettigheter til programvaren. Matrix Systemer AS gir brukeren bare tillatelse til å bruke programvaren i henhold til vilkårene i denne avtalen. Denne programvaren er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og kan kun brukes av den som programmet er lisensiert til. Kopiering og distribusjon av program eller dokumentasjon i enhver form er ulovlig og kan bli erstatningsmessig og strafferettslig forfulgt.

GYLDIGHET: Retten til å bruke programvaren gjelder kun når denne avtalen overholdes.

KUNDEGARANTI: Programvaren leveres «som den er», og Matrix Systemer AS fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av programvaren.

OVERFØRING AV BRUKERDATA: Brukeren godkjenner ved aksept av denne avtalen at programvaren sender brukerdata fra programinstallasjonen til Matrix systemer AS i henhold til betingelsene her: Innhenting av brukerdata.

SUPPORT OG FJERNHJELP: Ved supporthenvendelser kan det skje overføring av data fra brukeren til supportmedarbeideren i Matrix systemer. Dataene kan under supportoppdraget bli liggende på supportmedarbeiderens datamaskin eller på Matrix sine servere. Når supportoppdraget er fullført, skal Matrix systemer tilstrebe å slette alle data.
Supporthenvendelser sendt via nettsidene eller e-post kan bli liggende etter fullført arbeid. Brukeren kan be om at data fra supporthenvendelser skal slettes tidligere enn vår standard policy.

ANSVARSBEGRENSNING: Matrix Systemer AS eller våre leverandører vil ikke i noen tilfelle eller noen omstendighet være ansvarlig for økonomiske tap eller kostnader av noe slag.

TVISTESAKER: Avtaleforholdets rette verneting er Sandefjord.

VESENTLIGE AVTALEBRUDD: Dersom brukeren vesentlig har misligholdt denne avtale, så har Matrix Systemer AS rett til å få dekket alle sine tap og kostnader som følge av dette, herunder estimerte fremtidige inntektstap.