Timeregistrering

Matrix Timeregistrering

kr 50,- pr måned.

Du tregner Matrix Fakturaprogram eller Matrix Økonomisystem for å bruke Matrix Booking.

Er tiden din inntektskilde? Du driver kanskje regnskapskontor, advokatkontor, bygg og anlegg og andre som utfakturerer timer? Eller vil du styre ansattes tidsbruk i virksomheten? Matrix Timeregistrering er enkelt og raskt i bruk!

Matrix Timeregistrering brukes til enkel registrering av timer pr ansatt fordelt på kundene og aktuelle arbeidsoppgaver og saker.

 • Enkel og oversiktelig timeregistrering
 • Fakturer registrerte timer med få tastetrykk
 • Gir fullstendig dokumentasjon av timeforbruk
 • Rapportering av timeforbruk pr. ansatt eller pr. klient
 • Timesatser kan spesifiseres for hver enkelt ansatt og arbeidsoppgave

Til høyre ser du programmets hovedbilde med menyer og knapperad øverst som Se stort bildebrukes for å velge funksjoner. Tabellen viser tidligere registreringer som kan sorteres på dato, uke, måned, pr. klient eller en fullstendig logg. Når du peker på en linje med musepekerern, vises timeprisen i et lite vindu.

Klikk på bildene for større utgaver.

Fakturering av registrerte timer
I Matrix Økonomisystem og Matrix fakturaprogram er det en egen funksjon for fakturering av registrerte timer. Du får da opp en liste Se stort bildeover alle klienter som har registrerte timer som kan faktureres. Lista viser antall timer som er registrert og beløpet som kan faktureres inntil datoen som kan spesifiseres i det øvre høyre hjørne.

Ved å merke en linje og trykke på [Faktura] (se til høyre), eller dobbeltklikke på en linje, får du opp det vanlige faktureringsrutinen ferdig utfylt. Fakturaen kan endres, og det kan legges til andre ting.

Du kan velge hvordan timeregistreringene skal settes opp på fakturaen

  • Vis samlet for hver arbeidsoppgave:
   Timene blir summert pr. arbeidsoppgave, og det vises bare en linje for hver arbeidsoppgave på fakturaen. Ved å krysse av for «Periodisk fordeling», blir fakturaen delt opp med timeregistreringer for hver måned.
 • Vis komplett liste med datoer:
  Fakturaen viser da en komplett liste med dato for alle timeregistreringer.

Tekniske data
Matrix er et Windows-basert program. Kjører på PC'er med Windows 10, 8, 8.1, 7 - Vista og eldre. Skjemoppløsningen må være minimum 1024*720 piksler.

Mac
En del av våre kunder kjører Matrix på Mac ved hjelp av Parallells Desktop eller VMware Fusion.

Linux
Matrix kan kjøres på Linux under en Windows-emulator som for eksempel Wine. Ta kontakt med oss hvis du vil ha hjelp til å komme i gang.

Support og vedlikeholdsavtale
Teknisk support og programoppdateringer er omfattet av den årlige avgiften. Denne avtalen er obligatorisk og sikrer at du alltid har et oppdatert program, og at du fritt kan ringe om hjelp når du trenger det.

Programlisens
Du kan flytte en lisens fra en datamaskin til en annen så mange ganger du ønsker, men lisensen gjelder for en installasjon av gangen. Du står fritt til å installere Matrix på server eller synkroniseringstjenester som f.eks.Dropbox. Programmet kan brukes av flere, men det er bare en bruker av gangen med mindre en kjøper tilleggsmodulen for flerbruker som tillater at det kan være en bruker pr. klient. Les hele lisensavtalen her.

 

Start 30 dagers gratis abonnement